Lavender background
Vakantiehuis in de Provence bij de Mont Ventoux

Tuin en zwembad

Het zwembad is 9 x 4 m en heeft een hellende bodem. Voor de veiligheid van de kleinsten is het voorzien van een sonoralarm, verplicht te gebruiken.
Er is een (afgesloten) pool-house met een overdekt terras en er zijn voldoende ligstoelen aanwezig.
Ruim overdekt terras, aanpalend aan de woning, met teakhouten tuinmeubilair.
De tuin is recent aangelegd met een prachtige border langs het terras.
Een petanquebaan is uiteraard niet vergeten – we zijn in de Provence!

Zwembad

Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk voor het gebruik van het zwembad, heeft de verhuurder de beschikking over een goedgekeurde alarminstallatie. De huurder verbindt zich ertoe deze beveiliging te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid tijdens dit verblijf (hoe kort ook) en tevens ’s nachts.
De nodige informatie i.v.m. het alarm kan u worden verstrekt door onze contactpersoon ter plaatse.
Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad vermijden. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kunnen de verhuurder, tussenpersoon en/of eigenaar nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder en/of tussenpersoon vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder en/of tussenpersoon zou kunnen worden uitgeoefend.
Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.

Webdesign MultiMedia at Command